Tarczycowe

Tarczycowe

Pakiet obejmuje:

  • TSH
  • FT4
  • FT3
  • cholesterol

60,00