Porada lekarska

Porada lekarska

99,00 

Ceny zawierają koszt dojazdu do pacjenta, pobranie krwi, transport krwi do laboratorium oraz telefoniczna interpretacja badań przez lekarza.