Panel powikłań OTYŁOŚCI

Panel powikłań OTYŁOŚCI

(lipidogram-cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy, kwas moczowy, glukoza (czyli “cukier”) na czczo, insulina, hemoglobina glikowana, HOLTER CIŚNIENIOWY (24-godzinne automatyczne rejestrowanie ciśnienia tętniczego krwi- złoty standard rozpoznawania ciśnienia tętniczego).

Pakiet dla osób zmagających się z otyłością. Pozwala wykryć powikłania, które wywołuje otyłość, dzięki czemu, po wprowadzeniu zmian w trybie życia lub leczenia zapobiec ciężkim powikłaniom otyłości, jak zawał, udar, cukrzyca. Dzięki temu pakietowi możesz zminimalizować następstwa otyłości.

250,00