Pakiet kobiety 40+

Pakiet kobiety 40+

Pakiet obejmuje:

 • Morfologia
 • OB
 • Badanie moczu ogólne
 • Glukoza
 • Cholesterol całkowity
 • Trójglicerydy
 • Kwas moczowy
 • Kreatynina
 • ALT
 • AST
 • Krew utajona w kale
 • GGTP

85,00