Pakiet badań w kierunku celiakii z oceną ryzyka rozwoju choroby

Pakiet badań w kierunku celiakii z oceną ryzyka rozwoju choroby

(IgA, przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej klasy IgG i IgA, HLA DQ2/DQ8).

Pakiet dla osób podejrzewających u siebie celiakię z oceną genetycznego ryzyka rozwoju tej choroby. Umożliwia rezygnacje z niepotrzebnej powtórnej diagnostyki w przyszłości..

450,00