Pakiet badań TARCZYCOWY KOMPLEKSOWY

Pakiet badań TARCZYCOWY KOMPLEKSOWY

( TSH, fT3, fT4, antyTPO, antyTG, przeciwciała przeciwko receptorom TSH-TRAb)

Pakiet szeroko diagnozujący gospodarkę hormonami tarczycy i przyczyny zaburzeń tej gospodarki. Pozwala na różnicowanie pomiędzy zaburzeniami pierwotnymi a wtórnymi oraz podłożem autoimmunologicznym.

250,00