Pakiet badań CHOLESTEROLOWY

Pakiet badań CHOLESTEROLOWY

(cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy)

Pakiet dla osób podejrzewających u siebie zaburzenia cholesterolu lub mających wśród najbliższej rodziny takie zaburzenia lub ich następstwa (zawał, udar), a także dla osób w trakcie leczenia celem oceny jego skuteczności.

100,00 

Ceny zawierają koszt dojazdu do pacjenta, pobranie krwi, transport krwi do laboratorium oraz telefoniczna interpretacja badań przez lekarza.